YDS--Kpds-Tıpdil--Yökdil--Speaking-Hazırlık Atlama İngilizce Özel Ders Gaziantep
   
  Gaziantep İngilizce Özel Ders YDS-YÖKDİL-TIPDİL-TOEFL-SPEAKING
  YDS Sınavında En Çok Çıkan 100 Kelime
 
YDS KELİMELERİ:(Bu liste son 10 yıldaki tüm sınavlar incelendikten sonra hazırlanmıştır.
Listeyi hazırlarken bazı kelimeleri eş anlamlılarıyla vermeye özen gösterdim.Bunun başlıca nedeni sınavdaki okuma parçalarını çözmede, eş anlamlılığın oldukça işe yarıyor olmasından kaynaklanıyor.
1.Shortage: Kıtlık
2.Controversial:Tartışmalı,Tartışmaya Neden Olan
3.Primitive: İlkel
4.Negotiate:Görüşmek,Pazarlık Yapmak
5.Entail:Gerektirmek,İstemek
6.Neglect: İhmal Etmek
7.Decrease=Diminish=Decline=Reduce=Go down:Azalmak,Azaltmak
8.Increase=Go up:Artmak,Yükselmek
9.Strike:Grev;Vurmakl,saldırmak
10.Impact: Etki
11.Deprived(of):Yoksun etmek,-den Mahrum etmek
12.Deteriorate:Kötüye gitmek
13.Lack of:-ın eksikliği-den yoksun olmak (lack of interest=ilgisizlik)
14.Threat=Menace=Jeopardy:Tehdit
15.Outcome:Sonuç
16.Aim=Goal=Purpose=Object:Amaç
17.Evolution:Evrim
18.Alter=change=shift:Değiştirmek
19.Catastrophe=Calamity=Disaster:Felaket
20.Implement=carry out=put into practise:Gerçekleştirmek
21.Ratify=Approve:Onaylamak
22.Dwell=Reside=Live:Yaşamak,İkamet etmek
23.Racism:Irkçılık
24.Discrimination:Ayrımcılık
25.Diversity:Çeşitlilik
26.Fragile=Delicate:Hassas,Kırılgan
27.Massacre=Slaughter:Katliam
28.Enormous=Huge=Giant=Tremendous(Çok Büyük,Devasal)
29.Drastic=Radical:Zorlayıcı,radikal
30.Stock Market:Borsa
32.Embark on=Start=Begin=Initiate:Başlamak,Başlatmak
33.Benefit=Profit:Fayda,kazanç,kar
34.Superficial=Trivial=Cursory:Yüzeysel
35.Take Place=Occur=Happen:Olmak,meydana gelmek
36.Bluntly=Directly:Sözünü sakınmadan,direk olarak
37.conceal=hide:Saklamak
38.Charity=Aid=Help:Yardım;charity(2):yardım kuruluşu
39.Treaty:Anlaşma
40.Due to=Owing to=because of=on account of:-den dolayı(arkasından noun gerektirir.)
41.Defect=shortcoming:Kusur,bozukluk
42.Masterpiece:Şaheser
43.Prejudice=Bias:Ön Yargı
44.Interest Rate:Faiz Oranı
45.Abandon=Desert:Terketmek
46.Yield=harvest=crop:Hasat,ürün,mahsül
47.Boost:Artış;destek
48.Obvious=Clear=apparent:Açık,net
49.Majority:Çoğunluk  (Minority:Azınlık)
50.Achieve=Accomplish:Başarmak
51.Precedence:Önde olmak,önceden gerçekleşmek
52.Curb=Stop=Halt:Durdurmak,durmak
53.Encourage:Cesaretlendirmek,Şevkini arttırmak
54.Heredity:Kalıtım,Soyaçekim
55.Maintain:Sürdürmek,devam ettirmek
56.Refugee:Mülteci
57.Utilize:Kullamak,yararlı hale getirmek
58.Abundant:Bol,Bereketli
59.Set up=Establish=Found:Kurmak
60.Intentionally=Deliberately=on purpose:Kasten,bilerek
61.Only=Merely=Solely=Just:Sadece,Yalnızca
62.Utterly=Completely:Tamamen
63.Accelerate=Speed up:Hızlandırmak
64:Velocity:Hız
65.Conclude:Sonuç çıkarmak
66.Imply:İma etmek
67.Prevent=Avert:Önlemek,engellemek
68.Conflict:Çatışma,anlaşmazlık
69.Precisely=Exactly=Accurately:Tam olarak,kesinlikle
70.Migrate:Göç etmek
71.Inevitably:Kaçınılmaz olarak
72.Bring about=Cause:Neden Olmak
73.Circumstance:Durum,koşul
74.Coherent=consistent:Tutarlı,uygun
75.Consist of:-den oluşmak
76.Infer:Çıkarım yapmak
77.Contemporary:Çağdaş,modern
78.Ancient:Çok eski
79. prone to=tend to: eğiliminde olmak
80.Cope with=handle:Başa çıkmak
81.Currency:Para birimi
82.Declare:İlan etmek
83.Abolish:Yürürlükten kaldırmak
84.Demonstrate:Gösteri yapmak;deneylerle kanıtlamak
85.Emerge=appear:Ortaya çıkmak
86.Evidence=proof:Kanıt
87.Expand=spread out:Genişlemek,yayılmak
88.Mortal=lethal=terminal=fatal:Ölümcül
89.Fundamental=Basic:Temel,esas
90.Allege=Claim:İddaa etmek
91.Famine:Açlık
92.Get rid of:Kurtulmak,başından atmak
93.Hostile:Düşmanca
94.Immune System:Bağışıklık sistemi
96.Disease=Ailment=Sickness=Illness:Hastalık
97.Improve:Geliştirmek
98.Indicate=Show=Point out:Göstermek
99.Participate in=Join:Katılmak
100.Interfere:Müdahele etmek

 
  Bugün 27 ziyaretçi (31 klik) kişi burdaydı! Designed by Dr. M.Özer Özkantar  
 
Gaziantep İngilizce Özel Ders